Privacy verklaring

Dit document bevat het privacy beleid van ALERT Life Sciences Computing, S.A. met betrekking tot de informatie beveiliging van http://www.alert-online.com.

Gebruikers worden uitgenodigd om de website van ALERT te bezoeken onder de voorwaarden van toegang en gebruik. De toegang en het gebruik van de website is gratis. Persoonlijke informatie zal alleen vrijwillig geleverd worden en wanneer strikt noodzakelijk voor gebruik van elke ALERT® dienst of voor het versturen van verzoeken naar ALERT.

1. Gegevensverzameling

Bij het bezoeken van de website, zullen gegevens van de gebruikers zoals IP (Internet Protocol) adres, ISP (Internet Service Provider), besturingssysteem, datum en duur van het bezoek automatisch geregistreerd worden.

De geregistreerde gegevens zullen ALERT niet in staat stellen om de gebruiker te identificeren. De gegevens worden alleen verzameld voor statistieke doeleinden (bv. om het aantal bezoekers vast te leggen, de duur van elk bezoek, etc.).

2. Persoonlijke informatie en toegangsrechten

Persoonlijke informatie zal gratis en vrijwillig verstrekt worden met een gedefinieerd, expliciet en legaal doeleinde. De gebruiker dient waarheidsgetrouwe, precieze en volledige informatie te verstrekken en deze actueel te houden.

Wanneer ALERT persoonlijke informatie verzamelt, zal de eigenaar ervan geïnformeerd worden over het doeleinde van de gegevensverzameling en -verwerking. Bovendien zal de gebruiker ook geïnformeerd worden over hoe de persoonlijke informatie benaderd kan worden om deze te bewerken, corrigeren of verwijderen, zoals staat bepaald in de Portugese Persoonlijke Informatie Beveiligingswet.

ALERT zal geen persoonlijke informatie verkopen, verspreiden of verstrekken aan derden, waaronder filialen, zonder voorafgaande kennisgeving en toestemming van de eigenaar ervan, behalve in die gevallen waarin ALERT hiertoe verplicht is bij wet of door wettig of bestuursrechtelijk besluit.

ALERT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verstrekken van persoonlijke informatie aan derden via websites die verbonden zijn aan www.alert-online.com.

3. Informatiebeveiliging beleid

ALERT zal technische en organisatorische maatregelen nemen die geschikt worden geacht voor de beveiliging en het behoud van de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie van gebruikers tegen verlies, vernietiging, accidentele of onwettige, verandering, verspreiding, ongeautoriseerde toegang of andere vormen van onwettig gebruik. Daarom en om een betere beveiliging te kunnen garanderen bij het verwerken van persoonlijke informatie die is verstrekt door gebruikers, kunnen gegevens verplaatst worden naar elk land binnen of buiten de Europese Unie, in het bijzonder de V.S., waar deze opgeslagen zullen worden. Gebruikers geven hier impliciet toestemming voor in overeenstemming met artikel 20 van de Portugese Persoonlijke Informatie Beveiligingswet.

Ongeacht het voorafgaande, zullen de wetten van het land waar de gegevens naar toe zijn verplaatst ook van toepassing zijn op de entiteiten die daar actief zijn, inheems of niet, namelijk die wetten met betrekking tot de toegang tot persoonlijke informatie door autoriteiten zoals de politie en belasting- of beveiligingsentiteiten. Bovendien accepteren en zijn de gebruikers het er mee eens dat ALERT die entiteiten toegang zal verschaffen tot de persoonlijke informatie van gebruikers, wanneer dit wettig of rechterlijk wordt vereist door autoriteiten.

Ondanks alle veiligheidsmaatregelen die door ALERT worden genomen (codering systemen en firewalls) accepteren en erkennen gebruikers dat de overdracht van hun gegevens plaatsvindt op een open netwerk, het Internet, wat betekent dat ALERT de veiligheid van de circulatie ervan niet kan garanderen. Gebruikers zijn er dus van op de hoogte dat hun informatie gezien en gebruikt kan worden door ongeautoriseerde derden.

Zover als legaal mogelijk is onder de van toepassing zijnde wetgeving, zal ALERT niet aansprakelijk zijn voor elk verzuim en/of opslag van elk bericht, gegevens of inhoud, zowel door, maar niet beperkt tot, netwerk storingen, computer storingen, fouten en/of tekortkomingen van de Internet service provider.

4. Gebruik van de website door minderjarigen

De website dient alleen door volwassenen gebruikt te worden.

ALERT verzoekt minderjarigen nadrukkelijk zich niet te registreren en/of geen enkele persoonlijke informatie te verstrekken op de website.

Voor meer informatie of om toegang te krijgen tot persoonlijke informatie, neem a.u.b. contact op met:

ALERT Life Sciences Computing, S.A.
Arrábida Lake Towers
Rua Daciano Baptista Marques, 245
4400-617 V. N. Gaia
Portugal
Tel.: +351 22 832 89 80/1
Fax: +351 22 832 89 82
E-mail: info@alert.pt