ALERT® PAPER FREE HOSPITAL (PFH)

ALERT® PFH is een overzichtelijke oplossing voor de automatisering van ziekenhuizen die het mogelijk maakt om alle aan patiëntenzorg en ziekenhuisactiviteit gerelateerde informatie te documenteren, integreren en te herzien met real time input van klinische informatie. De oplossing bevat gespecialiseerde applicaties per klinische omgeving en gebruikt een multidisciplinaire benadering van klinische processen.

ALERT® PFH is een overzichtelijke oplossing voor de automatisering van ziekenhuizen die het mogelijk maakt om alle aan patiëntenzorg en ziekenhuisactiviteit gerelateerde informatie te documenteren, integreren en te herzien met real time input van klinische informatie. De oplossing bevat gespecialiseerde applicaties per klinische omgeving en gebruikt een multidisciplinaire benadering van klinische processen.

Voordelen:

- Verhoogt de tevredenheid van zowel patiënten als professionals
- Vergroot de efficiëntie in ziekenhuisactiviteit
- Voorziet de ziekenhuisadministratie van betrouwbare informatie voor beter beheer
- Kostenbeheersing
- Verbetert professionele prestaties
- Verbetert de dienstverlening voor patiënten en reduceert medische fouten

Representatieve markten:

 • Brazilië
 • Chili
 • Frankrijk
 • Italië
 • Koeweit
 • Mexico
 • Portugal
 • Spanje
 • Verenigd Koninkrijk
 • Verenigde Staten
 • Zwitserland

 

Verwante video's

Patiëntveiligheid Paper-free
ALERT® beheert de
toegang tot klinische
gegevens via biometrische
gebruikersidentificatie en
via barcodes (op polsbandjes)
om patiënten en uitstrijkjes
te identificeren.
ALERT® producten bieden
oplossingen voor management
van papierloze klinische
informatie.

 

ALERT® TRIAGE

ALERT® TRIAGE is een softwaresysteem voor spoedeisende triage.

Belangrijkste functies:

- De ernst van de toestand van een patiënt wordt bepaald door stroomschema's die klinische prioriteit toewijzen gebaseerd op tekens en symptomen
- Een sterk component voor management en auditeren, waardoor de objectieve analyse en beoordeling van de prestaties van een afdeling mogelijk worden, op basis van tools voor analyse en besluitvorming
- De mogelijkheid voor gebruik van verschillende triageprotocollen, waaronder het Manchester protocol, het Amerikaanse vijfpuntensysteem en het Nederlandse triageprotocol.

Representatieve markten:

- Spanje

 

ALERT® EMERGENCY DEPARTMENT INFORMATION SYSTEM (EDIS)

ALERT® EDIS is de complete oplossingen voor Spoedeisende Hulpafdelingen.

 

ALERT® EDIS, v2.6.2.0, 2011/2012 compatibel is en gecertificeerd is als Compleet EPD op 14 juni 2012.

Voordelen:

- Documenteren, herzien en integreren van alle klinische informatie van spoedeisende episodes
- Volledige controle
- Toegang van personeel van spoedeisende hulp tot verschillende informatieniveaus afhankelijk van professionele verantwoordelijkheden (artsen, verpleegkundigen, hulpmedewerkers, administratief medewerkers, lab- en beeldvormende technici, case managers, informatiebaliemedewerkers) via het gebruik van verschillende gebruikersprofielen en biometrische identificatie
- Gebaseerd op workflow-concepten voor gemakkelijke documentatie en toegang tot informatie
- Alle informatie kan meteen worden geregistreerd en wordt gedeeld met andere gebruikers
- Gemakkelijke toegang tot de voorgeschiedenis van de patiënt
- Geen problemen met leesbaarheid en communicatie
- Bevordert het werken met klinische informatie in een papierloze omgeving
- Een innovatieve grafische interface, speciaal afgestemd op de behoeftes en verantwoordelijkheden van professionals en patiënten in de spoedeisende hulpomgeving

Belangrijkste functies:

- Keuze uit triagesystemen
- Documentatietemplates en velden voor vrije tekst
- Geautomatiseerde Aanvragen van Artsen (Computerized Physician Order Entry of CPOE)
- Voorschrijven en toedienen van medicatie
- Klinische documentatie
- Verlenen van voorrang aan bepaalde patiënten
- Het volgen van een patiënt tijdens de gehele spoedeisende episode
- Codering van de spoedeisende episode van de patiënt
- Gebruikersprofielen voor al het klinisch, verpleegkundig, administratief en ondersteunend personeel
- Biometrische gebruikersidentificatie
- Alertberichten voor dringende taken
- Overbodigheid van papier
- Interface met alle afdelingen die met de spoedeisende hulp in contact staan
- Standaardisering, codering en interoperabiliteit volgens internationale maatstaven
- Tools voor rapportering
- Rapporten van management

Representatieve markten:

 • Brazilië
 • Chili
 • Italië
 • Mexico
 • Portugal
 • Verenigd Koninkrijk
 • Verenigde Staten
 • Zwitserland

 

ALERT® OBSERVATION ROOM (OBS)

Met ALERT® OBS kan de gebruiker alle informatie documenteren, vergelijken en hergebruiken die is geregistreerd in verband met elke opname- en OBS-gerelateerde episode binnen de SEH-afdelingen (inclusief observatiekamers voor psychiatrie en pediatrie).

Belangrijkste functies:

- Het gebruik van de Internationale Classificering voor de Verpleegkundige Praktijk (International Classification of Nursing Practices oftewel ICNP)
- Indicators voor het genereren van grafieken
- Een calculator voor het berekenen van het aantal benodigde verpleeguren
- Automatisch associëren van content
- Management van alertberichten

Belangrijkste functionaliteiten:

- Samenvatting van de spoedeisende episode
- Aantekening bij opname
- Volledige voorgeschiedenis van de patiënt
- Eetgewoonten
- Toewijzing van bedden
- Positionering
- Risicobeoordeling
- Benodigde verpleeguren
- Overplaatsing van dienst
- Registraties van opname en operatie

 

ALERT® WAITING ROOM

ALERT® WAITING ROOM is een toepassing voor het beheren van wachtende patiënten, die de dienstverlening optimaliseert en de wachttijden terugbrengt.

Belangrijkste functies:

- Systeem met genummerde kaartjes waardoor de volgorde van te helpen patiënten wordt vastgesteld
- Mogelijkheid voor verschillende types wachtrijen tegelijkertijd
- Triage gebaseerd op reden voor bezoek en informatievoorziening aan de patiënt betreffende de verwachte wachttijd (zowel zichtbaar als hoorbaar)
- Een signaal in beeld en geluid om problemen met visuele handicaps, analfabetisme en afleiding tegen te gaan
- Audiovisuele informatie betreffende de polikliniek of het ziekenhuis, evenals commerciële informatie tijdens het wachten
- De mogelijkheid om patiënten naar de locaties voor medische of verpleegkundige afspraken te leiden waar ze opnieuw kunnen wachten

 

ALERT® OUTPATIENT

ALERT® OUTPATIENT is de klinische managementsoftware voor poliklinieken.

Voordelen:

- Geeft een algemeen overzicht van alle episodes, tijden en alertberichten
- Documenteert alle interventies
- Analyseert de verrichtingen van alle zorgprofessionals
- Herkent problemen in processen
- Evalueert het gebruik van technische middelen
- Maakt de herziening van medicatie gemakkelijker
- Vermijdt overbodige medische procedures en diagnostische tests
- Brengt de duur van de afspraak terug door het attenderen van professionals op taken met vertraging
- Bevordert het werken met klinische informatie in een papierloze omgeving

Belangrijkste functies:

- Specialismegerichte templates
- Reden voor bezoek
- Eerdere afspraken
- Pediatrische beoordeling
- Periodieke observatie
- Risicobeoordeling
- Creëren van chirurgische en opnamegerelateerde processen
- Management van fysiotherapie en revalidatiegeneeskundige behandelingen

Representatieve markten:

 • Brazilië
 • Chili
 • Kuwait
 • Mexico
 • Portugal
 • Verenigd Koninkrijk
 • Zwitserland

 

ALERT® INPATIENT

ALERT® INPATIENT is de klinische managementsoftware voor opnameafdelingen in ziekenhuizen.

Voordelen:

- Geeft een algemeen overzicht van alle episodes, tijden en alertberichten
- Houdt iedere interventie bij
- Analyseert de verrichtingen van alle zorgprofessionals
- Maakt de herziening van medicatie gemakkelijker
- Vermijdt overbodige medische procedures en diagnostische tests
- Brengt de duur van de afspraak terug door het attenderen van professionals op taken met vertraging
- Beheert het gebruik van technische en menselijke middelen
- Bevordert het werken met klinische informatie in een papierloze omgeving
- Maakt het mogelijk om werkzaamheden op de afdeling objectief te analyseren en te evalueren met behulp van tools voor analyse en besluitvorming
- Maakt gebruik van de laatste conceptuele standaarden: Het gebruik van de Internationale Classificering voor de Verpleegkundige Praktijk (International Classification of Nursing Practices oftewel ICNP), Indicators voor het genereren van grafieken, Een calculator voor het berekenen van het aantal benodigde verpleeguren, Automatisch associëren van content, Management van alertberichten

Belangrijkste functies:

- Samenvatting van de episode
- Aantekening bij opname
- Volledige voorgeschiedenis van de patiënt
- Eetgewoonten
- Toewijzing en beheer van bedden
- Positionering
- Risicobeoordeling
- Verwachte benodigde verpleeguren
- Verantwoordelijkheidsoverdracht
- Overplaatsing van dienst
- Wachtlijst voor opname
- Creëren van chirurgische en opnamegerelateerde processen
- Fysiotherapie en Revalidatiegeneeskunde

Representatieve markten:

 • Brasil
 • Chili
 • Portugal
 • Verenigde Staten

 

ALERT® OPERATING ROOM INFORMATION SYSTEM (ORIS)

ALERT® OUTPATIENT is het klinische informatiesysteem voor operatiekamers.

Voordelen:

- Verhoogt de efficiëntie in de operatiekamer voor, gedurende en na de operatie
- Informatie is meteen beschikbaar en kan met andere gebruikers worden gedeeld, waardoor problemen op het gebied van communicatie en leesbaarheid worden vermeden
- Verhoogt de kwaliteit van zorg door het juiste benaderen en beheren van werkzaamheden in de operatiekamer
- Te allen tijde kan informatie over het chirurgische proces worden gedocumenteerd, bekeken en herzien
- Door integratie met ALERT® OUTPATIENT of ALERT® INPATIENT is het mogelijk om de nodige informatie ter voorbereiding van de operatie van tevoren te verzamelen en om al eerder de preoperatieve screening plaats te laten vinden (tijdens een polikliniekafspraak of een opname)

Belangrijkste functies:

- Templates en checklists voor medische, verpleegkundige en anesthesiologische documentatie
- Een tool met een lichaamsdiagram om de verwondingen of letsels van de patiënt nauwkeurig te documenteren
- Beoordelingsscores
- Wachtlijst voor operaties
- Voorbereiding voor operatie
- Opname in de operatiekamer
- Management van preoperatieve en postoperatieve bezoeken
- Specifieke gebieden voor anesthesie, chirurgie en verkoever
- Communicatie met andere afdelingen en diensten in het ziekenhuis in relatie tot de chirurgische episode

Representatieve markten:

 • Brasil
 • Italië
 • Portugal

 

ALERT® PATIENT DATA MANAGEMENT SYSTEM (PDMS)

ALERT® PDMS maakt het mogelijk om gegevens van klinische bewakingsapparaten te verzamelen en deze volgens vooraf bepaalde regels in het medisch dossier van de patiënt op te slaan.

Belangrijkste functies:

- Visualisatie en archief van door apparaten en externe systemen geregistreerde waardes in het EPD van de patiënt
- Gegevens kunnen worden weergegeven in een tijdlijn en vergeleken met andere gegevens van andere klinische variabelen
- Functionaliteit voor validering van menselijke gegevens
- Functionaliteiten zoals direct aanvragen via het PDMS-systeem en het hergebruik van gegevens voor severity scoring systems
- Mogelijkheid om parameters in te stellen per klinische setting, gebruikersprofiel, persoonlijke voorkeur of klinische toestand van de patiënt
- Maakt het mogelijk om gegevens van monitoring, hemodynamiek en ventilatie- en neurologische parameters te verzamelen en te tonen

 

ALERT® PHARMACY

ALERT® PHARMACY is de oplossing voor het effectief voorschrijven, validatie, toediening, administratie van medicatie en keten management.

 

Voordelen:

- De validatie van geneesmiddelen van de apotheek
- Klinische beslissingsondersteuning tijdens de validatie van voorschriften
- Maakt het beheer van de volledige geneesmiddelencyclus mogelijk door ziekenhuis en apotheek te koppelen, via workflows tussen artsen, verpleegkundigen, apothekers, logistiek medewerkers, apothekers en laboranten
- Het vervangen van geneesmiddelen in de apotheek 
- Heroverweging door de apotheker 
- Maakt productherkenning mogelijk, het volgen van zendingen van partijen en beheer van vervaldatums, veranderingen in de voorraad, distributiemanagement, voorraadbeheer bij verschillende distributiecentra en management van aankoopprocessen
- Maakt productherkenning mogelijk, veranderingen in de voorraad, beheer van leveringen en locaties, controle van goedgekeurde apparatuur, het bijhouden van leveringen van partijen en beheer van vervaldatums, verdeling van leveringen en registratie van verbruik, voorraadbeheer van leveringen en medicatievoorraad in het distributiecentrum

Klinische Eigenschappen:

- Validatie en verstrekking in apotheken
- Management van voorschrift per zaal, specialisme of afdeling
- Gerapporteerde geneesmiddelen
- Toediening in huidige episode
- Voorschriften voor de ziekenhuisapotheek of de externe apotheek
- Apotheekorders
- IV-vloeistoffen
- Beslissingsondersteuning voor klinische geneesmiddelen
- Dieten bepalen en voorschrijven 
- Behandelingszorgpaden 
- Overzicht van geschiedenis van geneesmiddelen per patiënt
- Voorschriften op basis van betaling naar inkomen
- Aanvragen van verschillende doseringen
- Instructies voor buitengewone medicatie

Niet-klinische eigenschappen:

- Veranderingen in de voorraad
- Bijhouden van partijen en vervaldatums
- Distributie van leveringen
- Overzicht van voorraad in verschillende distributiecentra
- Onderhevig aan controle van klinische medicijnproeven
- Fysieke productvoorraad (cyclisch of per monster)
- Orders voor leveranciers (handmatig of automatisch)
- Ontvangen van orders
- Registratie van facturen
- Rapporteren, analyses en waarschuwingen
- Kennisgevingen verzending van interne berichten
- Management van complete en geconsolideerde informatie om managers in staat te stellen goede beslissingen te maken 

Representatieve Markt:

 • Portugal
 • Verenigde Staten

 

ALERT® GP PORTAL

ALERT® GP PORTAL is een oplossing voor communicatie tussen huisartsen en verschillende professionals in andere instellingen zoals ziekenhuizen.

Het belangrijkste proces dat dit portaal zal ondersteunen is de verwijzing van een patiënt naar een instelling. Deze verwijzing kan plaatsvinden voor patiënten die in die instelling reeds geregistreerd staan en ook voor patiënten die die instelling nog niet eerder hebben bezocht.

Belangrijkste functies:

- Verwijzen van een patiënt naar het ziekenhuis
- Mogelijkheid voor het agenderen van polikliniekafspraken
- Vragen stellen aan specialisten
- Wijzigen van persoonlijke informatie
- Toegang tot het EPD van iedere patiënt die door de huisarts wordt gevolgd