ALERT® PATIENT DATA MANAGEMENT SYSTEM (ALERT® PDMS)

ALERT® PDMS maakt het mogelijk om gegevens van klinische bewakingsapparaten te verzamelen en deze volgens vooraf bepaalde regels in het medisch dossier van de patiënt op te slaan.

ALERT® PDMS maakt het mogelijk om gegevens van klinische bewakingsapparaten te verzamelen en deze volgens vooraf bepaalde regels in het medisch dossier van de patiënt op te slaan.

 

Belangrijkste functies:

  • Visualisatie en archief van door apparaten en externe systemen geregistreerde waardes in het EPD van de patiënt.
  • Gegevens kunnen worden weergegeven in een tijdlijn en vergeleken met andere gegevens van andere klinische variabelen.
  • Functionaliteit voor validering van menselijke gegevens
  • Functionaliteiten zoals direct aanvragen via het PDMS-systeem en het hergebruik van gegevens voor severity scoring systems
  • Mogelijkheid om parameters in te stellen per klinische setting, gebruikersprofiel, persoonlijke voorkeur of klinische toestand van de patiënt
  • Maakt het mogelijk om gegevens van monitoring, hemodynamiek en ventilatie- en neurologische parameters te verzamelen en te tonen

Supported by: