Het ALERT PARTNERS PROGRAMMA (APP) is een samenwerkingsmodel tussen ALERT, een Gelicenseerde Partner en zijn Klanten, om de Partner optimaal voor te bereiden en te ondersteunen bij het commercialiseren, implementeren en onderhouden van ALERT® oplossingen.

Een ALERT Partner zet zijn opgedane kennis in ALERT® producten, methodologieën en implementatie ervaring in, om de ALERT® oplossingen te commercialiseren, te verkopen, te implementeren, en te onderhouden, in zijn thuismarkt.

De implementatie van een project gebaseerd op de ALERT® product suite is een complex proces dat de samenwerking vereist van verschillende teams. Deze teams hebben specifieke en aanvullende vaardigheden in project management, implementaties en verandermanagement, kennis van klinische content, functionele en technische expertise in de integratie met medische systemen en apparatuur, kennis van informatiebeveiliging (PHI, HIPAA), datamigratie, techniek en infrastructuur management, testen, het opleiden van gebruikers en on-site support.

Deze omvangrijke set aan vaardigheden en ervaring hebben als doel het genereren van voordelen voor de betrokken partijen in het project, zoals de Partner, de Klant en zijn medewerkers, en ALERT.  

In beschouwing nemende dat de samenstelling van een team en zijn vaardigheden niet enkel afhangt van de kennis over het product dat geïmplementeerd wordt, maar ook van een leercurve die een optelsom is van de opgedane ervaringen tijdens de verschillende projecten, zal de Gelicenseerde Partner gradueel volledige autonomie verkrijgen in de implementatie van ALERT® producten.

Het opleidingsprogramma voor een Partner bevat continue en progressieve training over ALERT, zijn product en methodologieën. Wanneer een Partner een specifiek expertiseniveau bereikt over het product en zijn implementatiemethodologie, komt het in aanmerking voor de certificeringsstatus.