ALERT Benner partnership, hetwelk het grootste portfolio aan IT systemen voor de zorgsector in Brazilië creëert, gaat officieel van start
08 november 2013
  |  Deel:

Volgend op de aankondiging van een commerciële partnership tussen ALERT Life Sciences Computing en Benner Systems in 2012, zetten beide ondernemingen hun visie nu in werking.

 

De twee bedrijven trachten gezamenlijk een omvangrijk technologisch platform te bieden voor publieke en private ziekenhuizen, hetgeen een elektronisch patiëntendossier én klinische, administratieve en financieel management tools omvat.

 

Benner Systems is een onderneming van de Globalweb Data Services Corp Group die gespecialiseerd is in systemen voor het management van de zorg, en ALERT is één van de belangrijkste multinationale ondernemingen voor zorg ICT, aanwezig in 13 landen, en sterk geïmplementeerd in de Braziliaanse markt.

 

Het doel is om producten te bieden binnen een business model dat geëigend is voor publieke en private ziekenhuizen, van alle categorieën, waardoor de beste innovatieve technologieën toegankelijk worden gemaakt.

 

De ALERT Benner partnership is geboren met een compleet portfolio aan geïntegreerde oplossingen voor ziekenhuizen. Deze oplossingen combineren de kracht van de ALERT® producten – EPD en klinisch management – met de kracht van Benner’s administratieve en financieel management producten voor ziekenhuizen. Daarmee biedt ALERT Benner het meest geavanceerd klinische product, in combinatie met het meest krachtig ziekenhuis administratief en operationeel systeem, voor de Braziliaanse markt.

 

De professionals van Benner en ALERT werken reeds samen op het gebied van de integratie van elkaars producten en diensten, alsmede in de ontwikkeling van marketing en commerciële strategieën.

 

Deze partnership is gebaseerd op:
• Een hoog gespecialiseerd, omvangrijk en kwalitatief hoogwaardig product via een enkelvoudige leverancier: het ALERT-Benner product is web-based, met touchscreen interface, relationele database en kan geïmplementeerd worden in een lokaal datacentrum of in een cloud omgeving;
• Levensvatbare business modellen: oplossingen zijn beschikbaar in een Software as a Service (SaaS) model, naast het conventionele licentiemodel;
• Integratie van diensten ten voordele van de patiënt en de zorgaanbieders: het belangrijkste doel is het bereiken van een grote sprong voorwaarts in de kwaliteit van de zorgprocessen en de kwaliteit van de ondersteunende processen, zonder de noodzaak tot significante investeringen in infrastructuur en gespecialiseerde teams.

 

ALERT en Benner zijn gecommitteerd om haar producten door te ontwikkelen en krachten te bundelen in beide software factories, zodat de gezamenlijke capaciteit wordt vergroot om een krachtvolle en constant evoluerende oplossing te bieden.

 

Nieuwe functies zullen ziekenhuizen voorzien van de hoge functionele kracht van mobiele oplossingen door het brengen van de informatie en de functionaliteiten naar zorgprofessionals via mobiele apparaten, zoals smartphones en tablets.

 

Deel:
Reacties 0 Reactie