Expresso: ALERT in "Toekomstcompetitie"

Artikel, geschreven door Nicolau Santos in Expresso newspaper op 7 Juni 2008

06 juni 2008
  |  Deel:

Er is een kampioenschap te winnen dat belangrijker is dan het kampioenschap dat vandaag in Oostenrijk en Zwitserland start. Om te overwinnen hebben we moderne, dynamische, innoverende en internationale bedrijven nodig. We selecteerden er vierentwintig, met uitzondering van de bancaire sector, en vele andere hadden we kunnen kiezen. Maar de uitverkorenen behoren zeker tot de winnaars.

BEHOEFTE AAN INNOVATIE
Komt het economische groeimodel van ontwikkelde landen overeen met dat van een opkomend land? In het geheel niet, verklaarde António Borges tijdens de 5th National Meeting for Innovation of COTEC (Business Association for Innovation). De laatstgenoemde vraagt om een eenvoudig economisch groeimodel, maar voor ontwikkelde landen geldt dat de sleutel voor groei niet zozeer ligt in investeringen in het algemeen, maar in een kwalitatieve springplank, met verbeterde technologieën en steeds vernieuwende oplossingen.

Portugal onderging een voor een opkomend land kenmerkende groei tussen 1985 en 2002, maar de ontwikkeling is geleidelijk trager geworden na die tijd. Volgens Artur Santos Silva, de Voorzitter van COTEC, zal het niet mogelijk blijken deze tendens te doorbreken, tenzij de procedures en producten van onze bedrijven een grote technologische stap voorwaarts doen. Bovendien, om de tendens te doorbreken, zullen die veranderingen ook moeten worden verankerd in onze cultuur, worden geïntegreerd door onze human resources en worden ondersteund door een efficiënt en effectief managementsysteem.

De activiteiten van COTEC spelen een zeer belangrijke rol binnen deze context door de consistente promotie van innovatie binnen kleine en middelgrote bedrijven. João Picoito leidde een bijzonder pilot-experiment met vijftien bedrijven waar een innovatief managementsysteem werd ingezet, met de mogelijkheid voor certificeren en een intern scoresysteem. Dit experiment zal nu worden uitgebreid met nog eens 650 bedrijven. Als de resultaten positief uitvallen zal dit, in termen van innovatie, productiever blijken te zijn dan welke campagne ook die tot op de dag van vandaag ontwikkeld werd. Uiteindelijk zullen we bereiken dat we er als land beter voor staan.

Artikel, geschreven door Nicolau Santos in Expresso newspaper op 7 Juni 2008.

Reacties 0 Reactie