ALERT® ADMISSION DISCHARGE AND TRANSFER (ADT)

ALERT® ADT is een administratieve management software voor opname, ontslag en informatie-uitwisseling ten aanzien van de patiënt.

ALERT® ADT is een administratieve management software voor opname, ontslag en informatie-uitwisseling ten aanzien van de patiënt.

 

Belangrijkste functies:

  • Patiëntidentificatie en zoekfilters voor patiënten
  • Management van de processen van opname, ontslag en overplaatsing binnen de instelling of tussen verschillende instellingen
  • Alert-mechanisme dat de aandacht vestigt op de lijst uit te voeren taken of gebeurtenissen die de interventie van de gebruiker vereisen
  • Het creëren van tijdelijke patiënten regels en het samenvoegen van deze tijdelijke regels met de dossiers van definitieve patiënten
  • Mogelijkheid tot integratie met andere applicaties in de instelling en nationale databases
  • Verificatie en validatie van zorgverzekering (onderhevig aan interfaceontwikkeling)
  • Integratie met ALERT® PFH voor de juiste workflow van bezoeken (spoed, poliklinisch, opname, operatief) en afspraken
  • Mogelijkheid voor het gebruik van een externe master patient index (MPI) voor ondubbelzinnige identificatie van patiënten
  • Mogelijkheid voor het aan elkaar relateren van dezelfde patiënten uit verschillende instellingen met behulp van Patient Identifier Cross-Referencing (PIX)


De functionaliteiten zijn aangepast aan de Portugese, de Noord-Amerikaanse,  de Engelse, de Nederlandse, de Italiaanse, de Braziliaanse en de Chileense markt.